معلومه که من احمقم!

جلوی خودم رو میگیرم ،‌

تا جواب آدمی که با چشم های بسته دنیارو میبینه ندم.

 

جند وقته توی طویله ـی که میرم با این حرفا زیاد برخورد میکنم :

-تو مثل من فکر میکنی؟

-- معلومه که نه!!

- پس تو احمقی!

تنها کاری که میشه کرد خندیدن به این آدماست.

Bite my tongue
Trying not to shoot back

 Metallica - Saint Anger - Shoot Me Again

- در خیابان های تهران پرسه میزنیم!!!! اگر یک احمق رو دیدید بدونید اون منم!

- Something in the way

- "امثال ما ، وظیفمون نفهمیدنه !"


/ 7 نظر / 24 بازدید
من شیمیایی

این طویله ای که گفتی همون طویله ای که ما میریم و دخترونه پسرونش کردن؟؟؟؟؟؟

[متفکر]این جمله قرمزه نمیدونم چرا منو یاد را خان انداخت

7ah!d

به دنیا بهتر میشه خندید...البته وقتایی که اشکتو در نیاورده!

الهام

دنیای این حرف ها و تصویرها و دغدغه ها خیلی آشنا هستند! موفق باشید