خوب شدم.

پست قبلی برای یکشنبه بود که مونده بود تو پیش نویس هام. امروز دیگه دل ُ زدم به دریا ُ اینا. سرماخوردگی هم خوب شد. دیگه نمیشه کار هارو پیچوند.
رفتم دفتر بگیرم، اون مغازه هایی هم که ازشون میگرفتم هم رفتم، نداشتن. گویا دم عید هست ُ چیزی جز تقویم ندارن. یه سری دفتر هم داشتن که خوب نبود. بد هم نبودا ولی خوب هم نبود. حالا بازم میگردم. بالاخره جوینده یابنده میشه دیگه.

/ 3 نظر / 26 بازدید
جیغ

نوچ هنوز کاملن خوب نشدی !!!!!!!!!!!

فرزانه عنایتی

[لبخند][لبخند]