جلد اول.

- کجا بودیم؟ آها، داستان تموم شد، خب بزار یه بار دیگه برات از اول بخونم.

- داستانو حفظ شدم، ولم کن بزار برم.

  

gary moore - story of the blues

/ 28 نظر / 31 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ayott

یعنی فقط این[نیشخند][نیشخند][خنده][قهقهه][قهقهه][قهقهه]

ayott

بیا به هم گل بدیم[گل]

ayott

[لبخند]

ayott

نکنه نظرمو نمیبینی هنوز؟[نگران] یعنی نامرئیه؟!

ayott

الو ؟ کسی اینجا هس؟[گریه]

هی

کثافت!

جیغ

آپ می کنی یا آپت کنم ...

ayott

یا آپ میکنی یا با بچه ها خیست میکنیم[شیطان]

ayott

[گریه]